Replik

Tidskrift om alkohol, droger och trafiksäkerhet. Organisationstidning för medlemmar i MHF-föreningar och nykterhetsföreningar i Svenskfinland.


 

 

Allmänt

UtgivareNykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf
ChefredaktörTomas Lundqvist
Antal nr/år4
Upplaga1300
Prenumerationspris18 €/medlemsförmån

Kontaktuppgifter

Redaktionens adressReplik
Tegelbruksgatan 47
65100 Vasa
Prenumerationer06-3180900
replik(at)nykter.fi
Webbplatsissuu.com/replik/

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige